Wysyłanie powiadomień e-mail i sms

Wysyłanie powiadomień e-mail i sms

Możliwe jest ustawienie wspólnego szablonu dla e-mail i sms. W tym celu musimy zaznaczyć wspólny parametr Główny Szablon
Aktywacja licencji

Aktywacja licencji

Po wykupieniu licencji i zainstalowaniu programu, dokonaj aktywacji licencji na docelowym urządzeniu. Uruchom program i przejdź do zakładki Ogólne. Następnie kliknij Dane licencji. Uzupełnij dane licencji: adres e-mail klucz licencji. Kliknij Zatwierdź. W tym momencie licencja zostaje aktywowana i jest … Kontynuuj
Archiwizacja bazy danych

Archiwizacja bazy danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo bazy danych, należy cyklicznie wykonywać archiwizację bazy danych.W menu wybierz funkcję Kopia bezpieczeństwa. Podaj nazwę pliku, do którego ma być zapisana kopia bezpieczeństwa i kliknij Archiwizuj.
Odtwarzanie bazy danych z archiwum

Odtwarzanie bazy danych z archiwum

Jeśli potrzebujesz odtworzyć bazę do stanu przed aktualizacją lub z powodu jej uszkodzenia, wykonaj przywracanie bazy z kopii bezpieczeństwa. Kliknij Przywróć z kopii bezpieczeństwa. Następnie wybierz konfigurację z listy i wskaż plik z archiwum bazy danych, który utworzyłeś poprzez wykonanie … Kontynuuj