Zanim rozpoczniesz dodawanie użytkowników, dodaj rodzaje uprawnień.

uprawnienia

Aby dodać nowy zestaw uprawnień, kliknij dodaj2.

W zakładce Ogólne nadaj nazwę oraz uzupełnij opis. W zakładce Uprawnienia odznacz te obszary programu, które mają być niedostępne dla tego poziomu uprawnień.

Zapisz ustawienia klikając Zatwierdź.

Jeśli chcesz edytować dodane wcześniej uprawnienia, kliknij edytuj. Wprowadź zmiany i kliknij Zatwierdź.

Czy artykuł okazał się pomocny?

Comments are closed.