Import klientów

Import klientów

Dodaj klientów z bazy programu Płatnik, których rozliczenia będzie przygotowywał i wysyłał robot. Przejdź do zakładki Ogólne i kliknij funkcję Teczki klientów. Następnie kliknij . W kolejnym oknie zaznacz klientów, których chcesz zaimportować i kliknij Importuj. Po pomyślnym zakończeniu importu … Kontynuuj
Zarządzanie klientami

Zarządzanie klientami

Po pomyślnym zaimportowaniu klientów z bazy programu Płatnik, do każdego klienta możesz dodać adres e-mail i/lub numer telefonu. Uzupełnienie tych danych jest niezbędne, jeśli chcesz wysyłać automatyczne powiadomienia o wysokości zobowiązania. Aby dodać adres e-mail lub numer telefonu do klienta, … Kontynuuj
Zmiana hasła

Zmiana hasła

Aby ustawić lub zmienić hasło, kliknij Zmień hasło w menu. Następnie nadaj hasło wpisując je dwukrotnie. Możesz również dodać podpowiedź do utworzonego hasła. Na zakończenie kliknij Zatwierdź.
Logowanie do programu

Logowanie do programu

Po uruchomieniu programu wybierz odpowiednie połączenie z listy, użytkownika oraz wpisz hasło. Kliknij Zaloguj. Jeśli chcesz utworzyć nowe połączenie z inną bazą danych kliknij , a następnie postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.