Dodaj klientów z bazy programu Płatnik, których rozliczenia będzie przygotowywał i wysyłał robot.

Przejdź do zakładki Ogólne i kliknij funkcję Teczki klientów.

menu zeus teczki klientów

Następnie kliknij dodaj klienta.

W kolejnym oknie zaznacz klientów, których chcesz zaimportować i kliknij Importuj.

dodaj płatników

Po pomyślnym zakończeniu importu dodani klienci pojawią się na liście.

import klientów

Czy artykuł okazał się pomocny?

Comments are closed.