Standardowym użytkownikiem w programie jest Administrator. Jeśli z programu będzie korzystało więcej osób, dodaj nowego użytkownika.

W menu wybierz moduł Konfiguracja, a następnie przejdź do zakładki Użytkownicy.

użytkownicy

Aby dodać nowego użytkownika, kliknij dodaj2.

nowy użytkownik

Wprowadź obowiązkowe pola:

  • nazwa użytkownika (login),
  • imię i nazwisko,
  • uprawnienia.

Pozostałe pola są opcjonalne.

Zapisz ustawienia klikając Zatwierdź.

Jeśli chcesz edytować dane użytkownika, kliknij edytuj. Wprowadź zmiany i kliknij Zatwierdź.

Czy artykuł okazał się pomocny?

Comments are closed.